OlomoucChcete se zbavit vánočního stromku?


7. 1. 2021

Stromky ukládejte nejlépe u stanovišť tříděného odpadu nebo ve sběrných dvorech, také je můžete rozřezat do bioodpadu. Od 19. ledna navíc budou stromečky sbírány při běžném svozu nádob s bioodpadem a od února pak spolu s odpadovými nádobami směsného komunálního odpadu. Stromky končí v kompostárně v Křelově. Loni se odvezlo kolem 50 tun vánočních stromků.

 

 

 
Další rychlovky »