Olomouc

Chcete vědět, jak to je se sběrovými sobotami?

Nahráno uživatelem oltv dne 07. 03. 2014

Chcete vědět, jak to je se sběrovými sobotami?

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují „Jarní sběrové soboty 2014".
Akce začíná v sobotu dne 22. března 2014 a končí v sobotu dne 31. května 2014. Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitého jedlého oleje, domácích elektrospotřebičů (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.
Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu do kontejnerů.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.
Využijte prosím toto možnosti a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii.

poslat odkaz na toto video emailem

Kód pro vložení videa:

jiné formy přebírání obsahu jsou v rozporu s autorskými právyKomentáře
Nejsledovanější v tomto měsíci