Olomouc

Chcete mě? Nikdo mě nechce a nejsem sám.......

Nahráno uživatelem oltv dne 23. 01. 2013

Chcete mě? Nikdo mě nechce a nejsem sám.......

Statutární město Olomouc nabízí k prodeji obálkovou metodou celkem tři nemovitosti v centru města. Zájemci o koupi domů s adresami Dolní náměstí 1, Dolní náměstí 2 a Dolní náměstí 47 se mohou blíže informovat na majetkoprávním odboru magistrátu.Prodej budovy č. p. 201 (Dolní náměstí 1)na pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 622/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím.Dům se nachází v památkově chráněném území. Jedná se o nemovitou kulturní památku, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Dům je situovaný v centru města na rohu Dolního a Horního náměstí v zástavbě domů obdobného typu a stáří. Dům je rohový, zděný, částečně podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími a vestavěnou plynovou kotelnou v bývalém půdním prostoru, čímž vzniklo částečné 5. NP, nepravidelného půdorysu, okna jsou převážně dřevěná pouze ve dvorní části plastová. V současné době je dům užíván jako administrativní budova Magistrátu města Olomouce. Dům je napojený na veškeré inženýrské sítě. Technický stav je dobrý, údržba je prováděna. Jedná se o objekt občanské vybavenosti vhodný k podnikání.

poslat odkaz na toto video emailem

Kód pro vložení videa:

jiné formy přebírání obsahu jsou v rozporu s autorskými právyKomentáře