OlomoucRekonstrukce autobusových zastávek


25. 10. 2021

V poslední době to byly dvě zastávky v ulici Dvořákova a v ulici 17. listopadu. Výsledkem jsou zastávky pohodlnější pro lidi se zhoršenou pohyblivostí i estetičtější vzhled zastávek.

Jako první, ještě během léta, byla dokončena oprava autobusové zastávky Dvořákova ve směru na hlavní nádraží. „Tato zastávka byla řešena jako bezbariérová. Byly na ní osazeny kasselské obrubníky, které díky upravenému profilovému řešení umožňují pohodlný bezbariérový přechod mezi zastávkovým nástupištěm a nízkopodlažním autobusem,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major, který má v gesci odbor dopravy. Nástupiště bylo současně předlážděno novou betonovou dlažbou 40/40 centimetrů a doplněno vodícími, signálními a kontrastními pásy. Součástí bylo i osazení nového inteligentního označníku. Celkové náklady na opravu autobusové zastávky byly ve výši 1,5 milionu korun.

Minulý týden dokončena oprava autobusové zastávky 17. listopadu ve směru náměstí Hrdinů. Tuto akci připravilo město ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje. V rámci stavebních úprav bylo rozšířeno nástupiště a autobusový záliv posunut směrem k ose vozovky. Posun nástupiště tak umožnil zachování jednotné šířky průběžného chodníku.

 
Další rychlovky »