OlomoucBuďte o svátcích opatrní!


20. 12. 2021

Svíčky nikdy nenechávejte hořet bez dozoru. Pečlivě volte místo, kam zapálenou svíčku postavíte.
Dodržujte bezpečnou vzdálenost otevřeného ohně od hořlavých předmětů.
Jestliže používáte na stromečku elektrické svíčky, nakupujte vždy certifikované výrobky.
Pokud si zdobíte stromeček prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený oheň, který nesmí být ponechán bez dozoru.
Zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou, skladujte ji tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde může dojít k její iniciaci.
Pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, zásadně venku na volném prostranství.
Létající balónky štěstí nikdy nepouštějte v obytných zónách, za větrného počasí a ani v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin.    /zdroj MmOl/
Další rychlovky »